Klub Bokserski "SZCZĘŚLIWICKA" w Warszawie (dawniej Ogrodowa)